Byggstenarna i målstyrning med OKR

Vad är då ett objective och ett key result? Ett objective kan jämställas med ett ambitiöst och inspirerande mål. Det ska staka ut riktning, ha en tydlig koppling till antingen bolagets övergripande mål/objectives eller till själva visionen och allra helst vara kvalitativt (dvs utan siffror). Här är några exempel på objectives:

  • Kraftig tillväxt med bibehållen lönsamhet (Organisationsnivå)
  • Stärk våra kundrelationer genom event (i ett marknadsteam)
  • Överraskande snabb ärendehantering (i ett supportteam)

Key results är de resultat man anser behöver ha levererats för att det objective de tillhör skall vara uppfyllt. En viktig komponent här är att de sitter ihop och behöver vara kompletta, dvs man vill inte hamna i en situation där man uppnått alla förväntade resultat men ändå inte upplever att man nått målet.

Key results är mätbara, tydliga och begränsade i tiden (ofta underförstått då de sätts för en specifik tidsperiod).

Man beskriva det som att ett objective beskriver vart man vill och key results ska besvara frågan ‘hur vet vi att vi är där?

Kikar vi på våra exempel ovan vore ett resultat om försäljning inte tillräckligt för vårt mål på organisationsnivå utan vi skulle där vilja se ett mått även på lönsamhet. Såhär skulle key results tillhörande ovan objectives kunna se ut:

Objective: Kraftig tillväxt med bibehållen lönsamhet

Key result: 35% försäljningstillväxt jämte föregående år

Key result: 10% lönsamhet

Objective: Stärk våra kundrelationer genom event

Key result: 300 deltagare på interna event

Key result: 80% betygsätter våra interna event som bra eller mycket bra

Objective: Överraskande snabb ärendehantering

Key result: Snittid till första kontakt mindre än 2 timmar

Key result: 200 ärenden får får respons inom fem minuter

Key result: Tid från första kontakt till avslutat ärende är i snitt mindre än 16 timmar

Några riktlinjer här är att varje objective inte bör ha mer än max 3-4 key results kopplade till sig (kom ihåg att det handlar om fokus!) och att man säkerställer att det man vill mäta är mätbart utan en allt för stor insats. Notera även ovan att vi inte nämner något om aktiviteter i våra OKR – vi fokuserar helt på mål och resultat, sedan är det upp till de som jobbar med dessa att ta fram planer och aktiviteter för att nå önskade resultat.

OKR är inte heller ämnade att fånga allt arbete som utförs i en organisation. På samma sätt som de inte innehåller resultat som att du ska läsa alla dina mail eller sätta på datorn varje dag så är rekommendationen att de inte omfattar aktiviteter som är ‘business as usual’ så länge detta inte utgör en avgörande del av arbetsveckan.

I de fall löpande uppgifter utgör merparten av arbete i ett team kan det vara värt att fånga upp och skapa ett OKR runt för att återge en mer korrekt bild kring teamets fokus – men ambitionen är att de OKR man tar fram ska fånga de resultat som är nödvändiga för att organisationen ska ta sig framåt. Därför kan OKR innefatta allt ett team gör för ett team medan ett annat bara dedikerar ett par procent av sin tid till att driva sina OKR (medan resten av tiden går till löpande processer). 

>
Lär dig OKR

9 korta steg

Lär dig OKR med dessa 9 artiklar.

Nu som bok

Målstyrning med OKR

I boken Målstyrning med OKR får du alla verktyg du behöver för att både kunna bidra i en OKR-implementation och själv implementera OKR i en organisation.

Beställ på Bokus Beställ på Adlibirs