Hur hänger OKR ihop i en organisation?

Hur hänger det hela ihop då, skapar fokus och alignment? Om vi tittar på exemplen ovan kan vi faktiskt tänka oss att det är OKRer från samma organisation. Vi backar ett steg och tänker oss en organisation som har som ambition för året att växa med hjälp av nya kunder men även genom att bygga starkare relationer med befintliga.

På organisationsnivå skulle man då kunna ha satt ovan mål (Kraftig tillväxt med bibehållen lönsamhet) och kanske ett mål i stil med Fördjupa och stärk befintliga kundrelationer som man mäter resultat på genom tex antal återkommande kunder och betyg i kundutvärderingar.

Ett marknadsteam som arbetar med dessa organisationsmål skulle då kunna landa i ett objective som ovan (stärk våra kundrelationer genom event) för att stötta organisationens ambition om djupare kundrelationer. Vanligtvis skulle man även tänka sig 2-3 ytterligare objectives i teamet som kanske ytterligare stärker detta men även knutna till organisationens mål om tillväxt och lönsamhet.

Supportteamet som kikar på dessa organisationsmål kan nog ha en stark diskussion om hur man kan stödja organisationens tillväxtmål (kan man arbeta mer med försäljning i teamet?) men nära till hands ligger även mål som ovan kring snabb ärendehantering, en viktig komponent för att stärka kundrelationer och höja betyget i kundutvärderingar.

Transparens går som en röd tråd genom OKR. Det innebär att samtliga objectives och key results är tillgängliga för alla i organisationen vilket är en förutsättning för samarbete mellan team när man sätter sina OKR men även för att säkerställa att organisationens övergripande strategi når ut i hela organisationen (genom OKR på organisationsnivå).

Direkt och indirekt kopplade OKR

När man som team sätter sina OKR kan det se lite olika ut beroende på var i organisationen man befinner sig. Ett säljteam kan tex i många fall ganska enkelt ta ned de övergripande omsättningsmålen och bygga sina OKR runt dessa. Detta kan man se som ett direkt kopplat OKR där resultat i teamet har en direkt effekt på de övergripande resultaten.

Men vad gör då tex en ekonomifunktion? Mycket av arbetet i en ekonomifunktion kan vara processorienterat och kanske inte det område där man tydligast kan göra kopplingar till företagets övergripande vision. Det finns dock ingen anledning till att en ekonomifunktion inte skall kunna vara en strategisk tillgång som stöttar organisationens mål på fler sätt än i effektiva processer.

En del av magin med OKR uppstår just här, i diskussionen om hur enskilda team kan stötta den övergripande framgången för organisationen. Dessa teams mål kanske inte har direkt påverkan på ett mål (som att öka försäljningen) utan istället en indirekt effekt där de underlättar eller på annat sätt stödjer ett övergripande mål (som att göra annonsering för att på längre sikt öka försäljningen genom varumärkeskännedom).

Med det perspektivet kan man tänka sig en uppsjö av resultat från en ekonomifunktion som stöttar vår exempelorganistion ovan. Kan man stötta kundrelationen genom att bygga personliga relationer med kundernas ekonomiavdelningar, skriva om nya produkter i sidfoten på fakturor eller avlasta säljorganisationen i hanteringen av betalningar för att nämna några.

>
Lär dig OKR

9 korta steg

Lär dig OKR med dessa 9 artiklar.

Nu som bok

Målstyrning med OKR

I boken Målstyrning med OKR får du alla verktyg du behöver för att både kunna bidra i en OKR-implementation och själv implementera OKR i en organisation.

Beställ på Bokus Beställ på Adlibirs