Om OKR Bridge

Denna webbplats är för dig som vill lära dig mer om OKR.

När OKR implementeras i en organisation sker det ofta på många olika nivåer och olika deltagare har lite olika roller i metoden. OKR Bridge är utformad för att innehålla allt du behöver för att kunna vara en aktiv deltagare i en implementation av OKR – utan att för den delen själv driva implementationsarbetet.

Om du har ett stort intresse för OKR och kanske planer på att själv vara drivande i en implementation i din organisation rekommenderar jag boken Målstyrning med OKR som innehåller alla verktyg du behöver för att åstadkomma just detta. Den finns tillgänglig på AdLibris och Bokus där du även kan läsa ett smakprov.

Niklas Olsson heter jag som skapat okrbridge. Jag har många års erfarenhet av att implementera OKR i egna team likväl som att i en roll som konsult och coach hjälpa andra företag komma igång med metoden. Jag är även författare av boken Målstyrning med OKR och OKR Bridge används med fördel som ett komplement i en implementation där inte alla i organisationen förväntas läsa boken.

Har du ett spännande exempel på en implementation av OKR, frågor om metoden eller söker du någon att diskutera just ditt företags OKR-implementering? Hör gärna av dig till mig på niklas@bantero.com.

>
Lär dig OKR

9 korta steg

Lär dig OKR med dessa 9 artiklar.

Nu som bok

Målstyrning med OKR

I boken Målstyrning med OKR får du alla verktyg du behöver för att både kunna bidra i en OKR-implementation och själv implementera OKR i en organisation.

Beställ på Bokus Beställ på Adlibirs