Med sitt ursprung i management by objectives (MBO) kommer OKR ur studier av stora produktionsbolag som den amerikanska bilindustrin på femtiotalet och senare från tillverkningen av minnen och microprocessorer på Intel.

Många av de utmaningar som MBO togs fram för att lösa blev väldigt tydliga i dessa stora organisationer och all komplexitet i lager av mellanchefer som de gav upphov till. Tidig litteratur om MBO berör knappt linjepersonal utan fokuserar helt på ramverket som ett sätt att guida managers mot organisationens gemensamm mål.

Att modellen har sitt ursprung i denna typ av organisationer säger dock inte mycket om dess tillämplighet i olika sammanhang. Istället får man förstå det som att detta var femtiotalets starkast lysande stjärnor som attraherade tidens mest framstående tänkare inom management. Idag hade detta arbete förmodligen gjorts på Google, Tesla och Apple istället för GE och Ford.

I kontrast till detta kan vi istället se att det är unga teknikföretag som varit snabbast i att anamma OKR idag. En anledning till detta är att OKR är en metod för att accelerera förändring och tillväxt och inte hjälper oss med hur vi ska hantera befintliga processer.

Förenklat kan vi säga att OKR hjälper oss att driva arbetet med tex kortare svarstider i kundtjänst men inte guidar oss i hur vi bäst organiserar oss i teamet. Fokus i metoden är på det som kan skapa förändring och mindre på hur man bibehåller ett nuvarande tillstånd.

Idag är dock merparten industrier under tryck av digitalisering, globalisering och andra förändringar i omvärlden. Det gör att väldigt få organisationer kan fokusera på att upprätthålla status quo utan även de mest konservativa måste påbörja ett kraftfullt förändringsarbete.

När ICA och Coop utmanas av hemleverans av mat, Volvo av Tesla och dagstidningar av bloggar behöver även dessa traditionellt stabila organisationer hitta metoder att snabba på sitt arbete med intern förbättring och bli mer agila i hur de möter marknaden.

OKR förekommer därför idag i de flesta typer av industrier och fler och fler organisationer anammar metoden dag för dag.

Det är just organisationer och inte bara företag som använder sig av OKR för att uppnå sina mål. Där tex frivilligorganisationer kan ha stor vana av en tydlig mission saknas ofta å andra sidan mätbara resultat. På samma vis kan företag vara duktiga på mätbara resultat men sakna en tydlig bild av missionen som de ska leda upp till.

OKR hjälper alla typer av organisationer att uppnå mer och vissa förespråkare tar det så långt som att sätta upp OKRer privat för att driva på sin personliga utveckling.

Det finns en begränsad mängd information kring hur många eller vilka organisationer som arbetar med OKR idag. Vi har ett antal faktiska intervjuer där organisationer själva berättar om sina erfarenheter och vi har ett ännu större antal organisationer där medarbetare har beskrivit hur de arbetar med metoden men det finns ingen typ av register eller intresseorgansiation för praktiserare. Det finns även en stor mängd organisationer som använder metoder snarlika OKR men som gett dem egna namn och därtill gjort justeringar i hur de tillämpar olika principer i modellen.

Hemnet, Biznode och Spotify är tre svenska större företag som berättat offentligt om sina implementationer. Internationellt lyfts naturligt nog ofta Google men även LinkedIn, AirBnB, Twitter och Amazon har delat med sig kring hur de arbetar med OKR.Techbolagen är bättre på att skriva och dela med sig, men det betyder inte att implementationerna är färre i andra sektorer. Bland annat Bill & Melinda Gates foundation använder OKR i sitt arbete med välgörenhet, ett av världens största retailbolag, Sears, använder OKR på alla nivåer i organisationen och även bryggeriet Anheuser-Busch använder metoden.

>
Lär dig OKR

9 korta steg

Lär dig OKR med dessa 9 artiklar.

Nu som bok

Målstyrning med OKR

I boken Målstyrning med OKR får du alla verktyg du behöver för att både kunna bidra i en OKR-implementation och själv implementera OKR i en organisation.

Beställ på Bokus Beställ på Adlibirs