Var kommer OKR från?

OKR är sprunget ur ett målstyrningssystem från femtiotalet som föddes ur insikten att målstyrning är mer effektivt än aktivitetsstyrning. Peter Drucker tog fram grunden i vad som blev känt som Management by Objectives (MBO) och snabbt blev en standard inom många, framförallt amerikanska, storbolag.

Andrew Grove, legendarisk vd för Intel, tog sedan detta system vidare genom dels introduktionen av key results och dels en hel arbetsmetodik runt ramverket som han presenterar i klassikern High Output Management (läsrekommendation!).

Men hur är då OKR aktuellt idag? Det börjar egentligen med att John Doerr, som var en av de tidigaste investerarna i Google, presenterade konceptet för Larry, Sergey och deras dåvarande team på cirka 30 personer. Efter presentationen utbrast Sergey Brinn ‘Well we need to have some organizing principle. We don’t have one, and this might as well be it’.

OKR har sedan den dagen varit en hörnsten, och ofta framlyft som en nyckel, i Googles tillväxtresa. Trots sin massiva tillväxt och ett företag som på många sätt är annorlunda idag än vid sitt grundande sitter OKR fortfarande kvar som den organiserande principen för att sätta, och följa upp på, mål globalt.

OKR har visat sig vara extremt effektivt för just teknik- och produktbolag där även LinkedIn, Zynga och Amazon för att nämna några anammat ramverket. Men det slutar inte där, utan även företag som Sears (retail), Anheuser-Busch (bryggeri) och GoPro (konsumentelektronik) har implementerat OKR med stor framgång.

Vart är OKR påväg?

OKR som metodik är i en väldigt spännande fas just nu. Med en uppsjö av framgångssagor i ryggen är det fler och fler som fått upp ögonen för hur man med hjälp av OKR kan skapa fokus och tillväxt. I ljuset av detta har det vuxit upp ett helt ekosystem av verktyg för att stödja OKR-processen, specialiserade konsulter och böcker på ämnet.

Det pågår även en debatt om exakt vad som är OKR och inte. Man dras här med en utmaning i att det inte finns någon faktisk ursprungsskrift eller programförklaring att vända sig till (något jag skrev lite om här). Det gör att det idag finns ett antal olika tolkningar som alla går under begreppet OKR men ofta innehåller avgörande skillnader.

Detta försvårar även vid research inför en egen implementation då delar av metodiken gärna kan anpassas och se lite olika ut från organisation till organisation medan andra komponenter är så pass centrala att man riskerar tappa kraften i hela ramverket om man tummar på dem.

Ett av mina personliga objectives är att agera guide i just detta. Stötta organisationer i implementation och sprida kunskap på ett sätt som samlar bilden av vad OKR är och vad det inte är. Men även att entusiasmera kring ramverket i sig – med tydliga resultat inte bara för organisationer utan även för engagemang och utveckling hos medarbetare finns det mycket att vinna på att det sprids.

>
Lär dig OKR

9 korta steg

Lär dig OKR med dessa 9 artiklar.

Nu som bok

Målstyrning med OKR

I boken Målstyrning med OKR får du alla verktyg du behöver för att både kunna bidra i en OKR-implementation och själv implementera OKR i en organisation.

Beställ på Bokus Beställ på Adlibirs